Отклањање квара на прикључцима у Кондиној и Железничкој улици
07/08/2019

Отклањање квара на прикључцима у Кондиној и Железничкој улици

ЈКП Водовод