Отклањање квара на главној цеви Каменица и Добродо
18/07/2018

Отклањање квара на главној цеви Каменица и Добродо

ЈКП Водовод