31/03/2021

Основна делатност предузећа је:

  • сакупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде
  • уклањање отпадних вода канализацијом
  • одржавање објеката и мреже система водоснабдевања
  • одржавање канализационе мреже
  • пројектовање и изградња објеката и мреже система водоснабдевања и канализације

 

 

Органи управљања

1. Директор
2. Надзорни одбор
3. Управни одбор

 

  Планови и извештаји
1. План рада
2. Извештај о пословању

 

Документа
1. Оснивачки акт
2. Статут
3. Правилник о организацији и систематизацији радних места