Олакшице код накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Олакшице код накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Град Ужице није прописао максималне износе за обрачунавање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине које предвића Закон о финансирању локалне самоуправе.

Накнада се плаћа за коришћење стамбених зграда и станова, пословних зграда и просторија и коришћење земљишта за обављање редовне делатности.

Град Ужице је прописао висину накнаде мању од максимално дозвољеног износа (Закон о финансирању локалне самоуправе) и то:

  • За коришћење станова и стамбених зграда прописано 0,50 динара по м2 (по закону могуће 1 динар)
  • За коришћење пословних зграда и пословних просторија од 1 до 2,5 динaра по м2 (по закону могуће 3 динара)
  • За коришћење земљишта је 0,30 динара по м2 (по закону могуће 0,50 по м2)
  • Скупштина није одлуком увела накнаду за обављање активности које утичу на животну средину висина предвиђена законом је 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу