Олакшице код комуналних такси - Фирмарине

Олакшице код комуналних такси – Фирмарине

Олакшице код комуналних таксиФирмарине
(Сл. лист 42/16 и Сл. лист 42/14)

Град Ужице није прописао фирмарине у максималном дозвољеном износу које предвића Закон о финансирању локалне самоуправе већ је за различите обвезнике плаћања фирмарине на тај начин дао одређене олакшице.

Обвезници фирмарине су

1. Правна лица и предузетници који остварују годишњи приход преко 50.000.000,00 дин. Законски прописана такса за истицање фирме (фирмарина) је за посебне делатности (банкарство, осигурање, произвоња и трговина дуванских производа, поштанске, телефонске и мобилне услуге, електропривреда, коцкарнице, ноћни барови…) до 10 просечних бруто плата, што за Град Ужице износи 661.100,00 дин.

Град Ужице је прописао таксу за истицање фирме за ову групу обвезника у износу од 24.000,00 дин до 319.000,00 дин.

2. Правна лица која су разврстана као мала и средња и предузетници по закону плаћају од две просечне плате што за Град Ужице износи 132.220,00 дин.

Град Ужице је прописао таксу за истицање фирме за ову групу обвезника у износу од 26.000,00 дин. до 64.000,00 дин.

3. Правна лица која су разврстана као велика по закону плаћају до три просечне плате што за Град Ужице износи око 198.330,00 дин.

Град Ужице је прописао таксу за истицање фирме за ову групу обвезника у износу од 67.000,00 дин. до 96.000,00 дин.

Град Ужице је донео одлуку да умањи износ фирмарине за следеће делатности:

  • 20% за обвезнике који су регистровани за обављање  производне делатности
  • 50% за обвезнике који су регистровани за обављање делатности производње хлеба и пецива
  • 50% за обвезнике који делатност обављају у више издвојених пословних јединица
  • 50% за сваку следећу истакнуту фирму