Oглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу
02/11/2017

Oглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/15 и 80/17), Правилника  о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС» бр. 16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица («Сл. лист града Ужица» 16/17), градоначелник града Ужица је дана 31.10.2017. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ГРАДУ УЖИЦУ

и расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ УЖИЦУ

 

I

-Предмет јавног надметања-

 

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу у следећим катастарским општинама:

    Целокупан текст огласа са списком парцела по катастарским општинама можете погледати ОВДЕ.