Одвожење пепела у првом и трећем реону
30/11/2022

Одвожење пепела у првом и трећем реону

Послови чишћења и одржавања града реализују се по плану за среду.Мала чистилица ради пре и по подне по плану и програму за среду. Усисивач чисти по потреби.

Врши се одвожење пепела по реонима за среду, у две смене:

Прва смена, први реон: Доситејева, Ресторан “Ера”, Краља Петра Првог (Ужичке Републике- Друге Пролетерске), Друге Пролетерске, Јакшићева +крак, Пора, Учитељска, Београдска, Видовданска, Марије Маге Магазиновић, Милоша Божановића, Димитрија Туцовића бр.84, Студеничка, Војводе Бојовића, Златиборска и Хероја Луна.

Друга смена, трећи реон: Николе Тесле, Војвођанска, Ратарска, Царинска, Немањина, Војводе Демира, Николе Пашића, Карађорђева, 4.Пука, Ђуре Даничића, Хероја Јерковића, Арсенија Чарнојевића, Сланушка, Жупана Брајана, Ристе Тешића, Његошева, Солунска, Добросава Ружића, Алексе Шантића, Јоакима Вујића, Јована Стерије Поповића, Др Веселина Маринковића и Вујића брдо.