Одржана радионица на тему Међусекторска партнерства-улога у развоју партиципације грађана и локалних заједница
10/06/2019

Одржана радионица на тему Међусекторска партнерства-улога у развоју партиципације грађана и локалних заједница

У петак, 7. јуна 2019. године у сали  Градског развојног центра у Ужицу, одржана је радионица  на тему  Међусекторска партнерства-улога у развоју партиципације грађана и локалних заједница, у оквиру пројекта “Развој јавне управе у интересу грађана” (Rethinking Collaborative Values for public  services – RECOV) који је финансијски подржан од стране Европске уније кроз програм Европа за грађане и грађанке.

О значају партнерстава у локалној заједници, говорила је Гордана Савић, координаторка у Ужичком центру за људска права и демократију, објаснивши присутнима врсте и облике партнерстава у локалним заједницама, као модалитете организовања становника одређеног географског подручја.  Савићeва  је истакла да  се различите локалне заједнице, попут удружења, стамбених и месних заједница и сл. окупљају око заједничких интереса и потреба који се остварују преко три сектора у друштву: јавног,приватног и цивилног, истовремено се прожимају и стварају социјални капитал заједничким и равноправним деловањем. Поменути сектори се темеље на три кључна права на којима се заснивају и односи у локалној заједници: право на избор(јавни сектор), право на улагање (приватни и цивилни сектор) и право на удруживање (цивилни сектор).

Након уводног обраћања, Савићева је указала на заједничке имениоце сва три сектора, као што су деловање на основу закона, пружање услуга грађанима, партиципација у развоју заједнице и сл., а затим навела и разлике међу њима: унутрашње устројство, начин прикупљања, улагања и расподеле средстава и др.

Као закључак излагања, координаторка у Ужичком центру за људска права и демократију, нагласила је да партнерство представља формални однос заснован на заједничким потребама, који подразумева блиску сарадњу између повезаних актера, односно заједничка права и  заједничке обавезе, добровољност учешћа партнера, јасно дефинисана очекивања (правила игре) и поверење, што у крајњем циљу води ка развоју. “Све док нам се интереси поклапају, имамо разлога да будемо део неке заједнице јер нам сарадња обезбеђује бољу реализацију постављеног циља и пре свега већи кредибилитет”, резимирала је Савићева.