Одржана јавна расправа о нацрту прихода и расхода буџета за 2018. годину
04/12/2017

Одржана јавна расправа о нацрту прихода и расхода буџета за 2018. годину

У суботу је одржана јавна расправа о нацрту прихода и расхода буџета града Ужица за 2018. годину. Нацрт, који предвиђа буџет од 2,75 милијарде динара, представили су градоначелник Тихомир Петковић, члан Градског већа задужен за буџет и финансије Миодраг Петковић и начелница Градске управе за финансије Мирјана Дрндаревић.

Градоначелник Петковић навео је да је буџет реалан, а доказ за то је остварење овогодишњег буџета:

“Буџет за 2017. ће се до краја године остварити у процентима између 98,5 и 100. У односу на основну верзију остварење је преко 100% јер су била два ребаланса којима је увећан почетни буџет. Потпуно смо ликвидни, немамо никаквих дуговања и неизмирених обавеза, а на рачуну је  254 милиона динара.” – аргументовао је Петковић истичући да је то велики успех када се зна да је затечено 330 милиона динара неизмерених пристиглих обавеза: “Кредитну задуженост смо у односу на то време подигли само за 50 милиона. Мислим да смо се понашали домаћински, с тим да мислим да има простора где треба завести још реда и остварити још боље резултате. Кључни циљ нам је да и у наредним годинама радимо те финансијске рационализације и спречимо одливање новца на нижим нивоима.”

Миодраг Петковић, члан Градског већа је прво нагласио да је код израде нацрта

остварена повратна информација са грађанима, тако да је постојала пуна комуникација на релацији локална самоуправа и грађани:

“Буџет је планиран заједнички и он не само да је реалан у финансијском делу већ и садржајно одговара потребама грађана. Уобичајено је да се у току године раде два-три ребаланса, а сасвим је извесно да 2017. неће бити тог трећег што је показатељ објективног планирања, изузетно важног дела у буџетирању. Јер пројектујући приходе и расходе ми шаљемо поруку какав концепт желимо да реализујемо у току године.”

Миодраг Петковић је затим, као најзначајније приходе, навео оне који долазе од пореза на доходак, а затим од имовине:

“Када су у питању зараде, сума која се добија показатељ је да Ужице има велики број запослених који раде у здравим фирмама. Код пореза од имовине, иако су утврђене стопе наплате ниже од максималних које је прописала Република, проширењем базе, односно евидентирањем свих имовинских објеката који су обухваћени овим порезом, остварује се добри резултати.

А код расхода, најзначајнији део средства употребиће се за инфраструктуру и инвестиције. Са око 500 милиона динара, финансираће се изградња и реконструкција улица и путева, пројекти амбијенталног уређења града, затим улагања у путеве и водоводе у месним заједницама, канализацију и јавну расвету.

Значајнија средства опредељена су у 2018. години и за аеродром Поникве, развој високог школства, за спортску салу у Севојну, за другу фазу изградње фабрике воде.