Одлучивање о потреби процене утицаја на ЖС за пројекат: «Реконструкција и доградња специјализованог затвореног складишта са хладњачом за складиште воћа» (КП 1101 КО Севојно)
19/08/2019

Одлучивање о потреби процене утицаја на ЖС за пројекат: «Реконструкција и доградња специјализованог затвореног складишта са хладњачом за складиште воћа» (КП 1101 КО Севојно)

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта – Aлекса Ршумовић,  ЈМБГ: 2203998710095, ул. Мијаила Радовића бб, Ужице, поднео је захтев за одлучивање  о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Реконструкција и доградња специјализованог затвореног складишта са  хладњачом за складиште воћа» који се налази на кат. парцели бр. 1101 КО Севојно, потес Ршумовићи у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.