Образовање, култура, омладина и спорт
09/09/2021

Образовање, култура, омладина и спорт

Руководилац: Ратко Трмчић

ПОДГРУПА 1. Образовање

Руководилац подгрупе: Maријана Симовић Алексић, Техничка школа, Ужице

Чланови:

 1. Веселинка Јовановић, Предшколска установа Ужице
 2. Неда Арсенијевић, Музичка школа
 3. Мирјана Максимовић, ОШ „Душан Јерковић“
 4. Вера Симић, ОШ „М.М. Луне“ Каран
 5. Ана Гудурић, ОШ „Стари Град“
 6. Данијела Ненадић, Техничка школа „Радоје Љубичић“
 7. Вукадин Симовић, Ужичка гимназија
 8. Љубица Диковић, Академија струковних студија Западна Србија
 9. Снежана Маринковић, Педагошки факултет Ужице
 10. Снежана Недељковић, Добровољно удружење „Коло српских сестара“ Ужице
 11. Наталија Василић, Савет за родну равноправност града Ужица

ПОДГРУПА 2. Омладина

Руководилац подгрупе: Марија Маричић, Канцеларија за младе, Град Ужице

Чланови:

 1. Стефан Грујић, Одборник Скупштине града, Савет за младе
 2. Маријана Селаковић, Парламент Педагошког факултета
 3. Данијела Јандрић, Регионална развојна агенција Златибор
 4. Ненад Петровић, Одборник скупштине града Ужица, Савет за младе
 5. Наталија Василић, Савет за родну равноправност града Ужица
 6. Игор Мариновић, Члан Општинског већа општине Севојно,задужен за област „омладина“

ПОДГРУПА 3. Култура

Руководилац подгрупе: Жељко Марковић, Историјски архив Ужице

Чланови:

 1. Слађана Васиљевић, Добровољно удружење „Коло српских сестара“ Ужице
 2. Властимир Вељовић, Удружење грађана ЕРА, Ужице
 3. Наталија Василић, Савет за родну равноправност града Ужица
 4. Немања Ранковић, Народно позориште Ужице
 5. Славица Стефановић, Народни музеј Ужице
 6. Милија Кулашевић, Члан Општинског већа општине Севојно,задужен за културу спорт и јавно информисање

ПОДГРУПА 4. Спорт

Руководилац подгрупе: Драгиша Кузмановић, Спортски савез Ужице

Чланови:

 1. Милица Тимотијевић,  Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, град Ужице
 2. Бранко Богићевић, Јавно предузеће „ Велики парк“ЈП „ Велики парк“
 3. Слободан Павловић, Педагошки факултет Ужице
 4. Наталија Василић, Савет за родну равноправност града Ужица
 5. Милија Кулашевић, Члан Општинског већа општине Севојно,задужен за културу спорт и јавно информисање