Објављен позив за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу
22/10/2019

Објављен позив за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације 

ОБЈАВЉУЈУ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за

набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, објављује позив за подношење понуда за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију четири (4)објекта у Параћину, шест (6) објеката у Крушевцу и пет (5) објеката у Ужицу. 

Комплетна тендерска документација је доступна за преузимање на швајцарској веб страници за јавне набавке (СИМАП)  www.simap.ch. Рок за подношење понуда је 02. Децембар 2019 пре 12:00. 

Детаљнији опис позива за подношење понуда налази се у приложеном документу. Погледати ОВДЕ:

 

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation

CALL FOR TENDER SUBMISSION

for

supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice

Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing call for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice. 

Complete tender documentation is available for download on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch. Deadline for submission offers is 2nd December 2019 before 12:00.

Detailed description of call for tender submission is provided in the attached document. Look HERE.