Обавештење за WEB кориснике
04/01/2019

Обавештење за WEB кориснике

Због увођења јединственог информационог система WEB корисници мoгу проверити своје стање дуга на аналитичкој картици закључно са 31.12.2018. године. По спровођењу одговарајућих радњи у Одељењу за ЛПА, од 15.01.2019. године, биће омогућен приступ на одговарајући дан 2019. године.

За информације о стању на рачунима јавних прихода, обвезници се могу обратити Одељењу за ЛПА на телефоне 031/592-414 и 592/415.

 

Градска управа за финансије
Одељење за ЛПА