Обавештење за кориснике права на дечји додатак који први пут подносе захтев
30/03/2020

Обавештење за кориснике права на дечји додатак који први пут подносе захтев

Обавештавају се корисници права на дечји додатак, који први пут подносе захтев, да ће у време ванредне ситуације исти моћи да поднесу путем поште. Потребно је одштампати, правилно попунити и потписати захтев који можете преузети ОВДЕ.

Уз попуњен захтев доставити и потписану изјави сагласности за службено прикупљање докумената за све пунолетне чланове домаћинства. Изјаву слагласности можете преузети ОВДЕ.

Потврде о исплати нето зараде у претходна три месеца, очитане и одштампане личне карте, решење о порезу за кућу у којој подносилац захтева станује, треба да буду достављени уз захтев и изјаву.

Наведену документацију попуњену и потписану доставити поштом на адресу:

Градска управа Ужице
Одељење друштвених делатности
-дечји додатак-
Димитрија Туцовића 52
31 000 Ужице
или на е-маил адресу: gordana.veselinovic@uzice.rs или gordana.mladenovic@uzice.rs

Корисници којима је право истекло пре увођења ванредног стања могу поднети захтев за обнову права путем поште.

Влада Републике Србије, донела је Закључак да се корисницима којима право на исплату дечјег додатка истиче 15. марта 2020. године и касније, то право продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје вандредно стање.

Контакт:
Гордана Веселиновић и Гордана Младеновић
Телефон 031/ 590 157