Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада
16/03/2021

Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да све врсте грађевинског отпада могу одлагати на депонију “Сарића Осоје”, радним данима од 09 до 16 часова, суботом од 09 до 13 часова. Врсте отпада који се могу одлагати су грађевински шут и земља.