Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада
29/06/2018

Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да све врсте грађевинског отпада могу одлагати на депонији “Сарића Осоје”.