Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада
06/12/2018

Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да ће депонија грађевинског отпада на Сарића Осоју биће отворена и током зимског периода. Моле се корисници депоније да отпад одлажу у на то предвиђено место као и до сада.