Обавештење корисницимa дечијег додатка о достави потврде о редовном школовању за децу
04/09/2017

Обавештење корисницимa дечијег додатка о достави потврде о редовном школовању за децу

Градска управа
Ужице

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се корисници дечијег додатка да у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом, члан 17. став 7., доставе потврде о редовном школовању за децу школског узраста – основне и средње школе за школску 2017/2018 годину.

Потврде доставити најкасније до 31. октобра 2017. године у канцеларију број 42, на провом спрату градске куће.

На потврдама обавезно уписати матични број детета.

Служба друштвене бриге о деци