Обавештење поводом расписивања републичког референдума ради потврђивања Aкта о промени Устава Републике Србије за 16. јануар 2022. године
01/12/2021

Обавештење поводом расписивања републичког референдума ради потврђивања Aкта о промени Устава Републике Србије за 16. јануар 2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОВОДОМ РАСПИСИВАЊА РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

ЗА 16. ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ

 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица је изложила део јединственог бирачког списка за подручје града Ужица у згради градских управа, Димитрија Туцовића 52, канцеларија број 10, у времену од 08,00 сати до 15,00 сати сваког радног дана, на тај начин што се путем рачунарске опреме омогућава грађанима да уношењем ЈМБГ провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Бирачки списак се закључује дана 31. децембра 2021. године до 24,00 сата

Позивају се грађани града Ужица који имају бирачко право да могу извршити увид у део бирачког списка за град Ужице у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка.

Посебно се позивају малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан одржавања референдума да могу извршити увид у део бирачког списка за град Ужице у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис,брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка.

Обавештавамо грађане да Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка (до 25. децембра 2021.године до 24 сата) поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи.

Обавештавамо бираче који имају боравиште у иностранству да надлежној Градској управи могу, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка (до 25. децембра 2021.године до 24 сата)  поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем  референдуму гласати у иностранству.

Уколико у наведеном року није уписан податак да ће бирач гласати према месту боравишта у земљи, односно у иностранству, бирач може гласати само према месту пребивалишта.

Обавештавамо интерно расељена лица да могу извршити увид у део бирачког списка за град Ужице у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, према месту у ком су пријављени као интерно расељена лица, ради гласања на предстојећем реферндуму, до дана закључења бирачког списка.

Након закључења бирачког списка Министарство надлежно за послове управе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) до 72 часа пре дана одржавања референдума, односно до 12. јануара 2022. год.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak,уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

1.12.2021. године

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ