Обавештење о ученичким и студентским кредитима и стипендијама на нивоу РС
26/07/2018

Обавештење о ученичким и студентским кредитима и стипендијама на нивоу РС

Информације везане о расписаним конкурсима за ученичке и студентске кредите и стипендије можете погледати на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на линку испод:

 

Стипендије МПНТР

Уверење о приходу по члану домаћинства, који је део конкурсне документације (ученичке стипендије, студентске кредите и студентски дом) издаје Град Ужице, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Одељење друштвених делатности, канцеларија број 16, телефон: 031/590 126