Обавештење о року за подношење пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
20/07/2020

Обавештење о року за подношење пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Град  Ужице,  Градска управа за финансије, Одељење  за локалну преску администрацију обавештава сва правна лица и предузетнике који обављају одређене активности које утичу на животну средину на територији града Ужица да у складу са чланом 138. Закона о накнадама за коришћење јавних добара поднесу пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за период од 07.12.2019.год.-31.12.2019. године и за 2020. годину.

Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде подноси се у Градској управи у писарници Локалне пореске администрације или преко поретала www.lpa.gov.rs .

Образац пријаве је постављен на сајту града Ужица (www.uzice.rs), а може се преузети и у писарници  Локалне пореске администрације.

Рок за подношење пријаве је 31.07.2020.године.

Прекршајна одговорност за непоступање прописана је чланом 274. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА  ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ