Обавештење о решењу Министарства заштите животне средине
28/11/2017

Обавештење о решењу Министарства заштите животне средине

 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Београд

На основу чл. 10 став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р. Србије“, број 135/04, 36/09) даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган (Министарство заштите животне средине) донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела производне хале II и уградње пећи за загревање и хомогенизацију алуминијумских блокова, на к.п. 4342/2 КО Севојно, Град Ужице, носиоца пројекта Имопол-Севал Ваљаоница Алуминијума а.д., ул. Првомајска бб, 31205 Севојно, Град Ужице.

Обавештење можете погледати ОВДЕ.