Обавештење о референтној каматној стопи
08/06/2017

Обавештење о референтној каматној стопи

Раферентна каматна стопа износи 4,25% од 11.02.2016.године.

На седници Извршног одбора НБС одржаној 17.03.2016., одлучено је да се задржи референтна каматна стопа на нивоу од 4,25% .

Седница Извршног одбора  НБС одржана 07.07.2016.годиине, референтна каматна стопа износи  4,00%.

Седница Извршног одбора  НБС одржана 13.10.2016. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00% .

Седница Извршног одбора  НБС одржана 10.11.2016. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00%

Седница Извршног одбора  НБС одржана 08.12.2016. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00%

Седница Извршног одбора  НБС одржана 14.02.2017. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00%

Седница Извршног одбора  НБС одржана 11.04.2017. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00%

Седница Извршног одбора  НБС одржана 12.05.2017. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00%

Седница Извршног одбора  НБС одржана 08.06.2017. године, референтна каматна стопа задржана на нивоу од  4,00%