Обавештење о пријему захтева предузећа Гули-Гули д.о.о. Севојно
30/11/2017

Обавештење о пријему захтева предузећа Гули-Гули д.о.о. Севојно

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу члана 16. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 I 14/16) даје следеће:

Обавештење о пријему Захтева за ревизију Радног плана постројења за управљање отпадом – предузеће „Гули-Гули“ д.о.о. Севојно

 

Оператер «Гули-Гули» д.о.о. Севојно, улица Драгачевска бб, Ужице, матични број 07385617 и шифра делатности 3832, је дана 20.11.2017. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-11/11 за ревизију – Радног плана постројења за управљање отпадом, која се налази на кат.парцели бр. 4177 КО Севојно, у улици Драгачевска бб, у Севојну, Град Ужице.

У складу са Законом о управљању отпадом, Градска управа за урбанизамизградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица је сагласна са ажурираним –  Радним планом постројења за управљање отпадом, која се налази на кат.парцели бр. 4177 КО Севојно, у улици Драгачевска бб, у Севојну, Град Ужице,  оператера «Гули-Гули» д.о.о. Севојно.