Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
24/01/2018

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422
факс: 031/513-469

На  основу чл.10. став 1.и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта Импол-Севал, Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно, ул. Првомајска бб., Ужице, матични број 07606265,  ПИБ 101500886, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње надстрешица за утовар готове робе, који се налази на кат. парцели бр. 4342/8 КО Севојно, у комплексу Импол Севал а.д. у Севојну, у ул. Првомајска бб, град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.