Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
17/05/2018

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10.,а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину                («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта „Први Партизан“ АД Ужице, матични/регистрациони број: 07219601, ПИБ: 100599056, ул. Милоша Обреновића бр.2, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Реконструкција сутерена хале за производњу месинганих елемената“, бруто површине 2.432 м2, која се налази на кат. парцели бр. 9836/38, у ул. Милоша Обреновића бр.2, у Крчагову, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.