Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
22/02/2018

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта „Меркатор – С“ Нови Сад, улица Темерински пут бр.50, Нови Сад, МБ: 06886671, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња велепродајног центра – Retail park“, у насељу Крчагово, који се налази у оквиру комплекса бившег предузећа „Први Партизан“, на месту где је била производна хала предузећа „Фасау“, у улици Милоша Обреновића бб, на к.п. 9836/31 и 9836/97 све КО Ужице, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.