Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије-РБС "УЕ-Кондина"
14/12/2017

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије-РБС “УЕ-Кондина”

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовићa бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта «Телеком Србија» а.д., ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат РБС мобилне телефоније ознаке «УЕ-КОНДИНА» УЕУ145/УЕЛ145 за остваривање сервиса ЛТЕ1800/УМТС2100, која се планира у оквиру породичног стамбеног објекта на адреси Кондина бр.83, на кат.парцели бр. 1561/1 КО Ужице, град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу града Ужица, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту града Ужица.