Обавештење о поднетом захтеву предузећа Гули-Гули д.о.о. Севојно
12/12/2017

Обавештење о поднетом захтеву предузећа Гули-Гули д.о.о. Севојно

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

Обавештава се јавност, заинтерсовани органи и организације да је носилац пројекта – предузеће “Гули-Гули” д.о.о. Севојно поднело Министарству заштите животне средине- Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасних материја – отпадних оловних акумулатора, никл-кадмијумских батерија и батерија са живом, електронске и елктричне опреме, укупног капацитите складиштења до 9 тона, на к.п. 9872 КО Ужице, Град Ужице.

Обавештење можете погледати ОВДЕ