Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Теразије Севојно" доо
16/05/2024

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Теразије Севојно” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број: 001532562 2024 07500 007 001 380 001

Датум: 17.05.2024.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., чл. 29. и чл. 30 Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

Носилац пројекта TERAZIJE SEVOJNO“ ДОО Севојно, Првомајска бб, ПИБ: 107783603, матични број правног лица 20871628, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за пројекат „Изградња објекта за производњу круте амбалаже и објекта за складиштење сировина“, на кат. парцели 3716 КО Севојно, улица Првомајска бб, у Севојну, град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.