Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Теленор" доо
22/05/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Теленор” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
VI Број: 502-3/20
Датум: 21.05.2020.год.

 

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo и на основу члана 109. и 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће:

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „ТЕЛЕНОР“ ДОО, ул. Омладинских бригада 90, ПИБ: 104318304, МБ 20147229,  11070 Нови Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину дана 10. фебруара 2020 год. за пројекат: „Изградње антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније oзнаке Ужице 16“ на кат. парцели бр. 7847 К.О. Ужице, на Старом Граду, у ул. Сердара Мићића бр.77, на територији Града Ужица.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити  у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и  чл. 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште. У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и са чл. 5. наведеног Правилника, дана 16. јуна 2020. године, са почетком у 12,00 часова биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, Град Ужице.

Јавна расправа и презентација предметне Студије је већ била заказана за 17. марта 2020. године, са почетком у 13,00 часова, међутим у  складу са Одлуком о увођењу ванредног стања у Републици Србији, а  у складу са Уставом Републике Србије о забрани јавног окупљања  у  затвореним просторима,  јавну расправа и презентацију предметне Студије смо одложили.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Студију о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније
Нетехнички краћи приказ Студије о процени утицаја на заштиту животне средине базне станице мобилне телефоније