Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта-Снежана Цвијовић
18/02/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта-Снежана Цвијовић

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број 52-4/20
Датум: 12.02.2020.год.

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. и чл. 30, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – Снежана Цвијовић, Тврдићи бб., Пожега, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Прехрамбена продавница и хладњача са магацинским простором“ која се налази у ул. Рибашевина бб, на кат. парцели бр. 1569/2 КО Рибашевина, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.