Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Радосав Илић
13/11/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Радосав Илић

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАСЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. и чл. 30, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – Радосав Илић, ул. Николе Тесле бр.92, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Стамбено-пословни објекат у оквиру кога се налази радионица за израду металне галантерије и заштита метала поступком пластификације» која се налази на кат. парцели бр. 548/2 КО Горјани, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.