Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Први Партизан" а.д. Ужице
19/03/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Први Партизан” а.д. Ужице

 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-448/2019-03
Датум: 11.03.2019.
Београд

 

Предмет: Обавештење о поднетом захтеву

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта «Први Партизан» а.д. Ужице, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Фабрички комплекс за комплетирање стрељачке, спортске и ловачке муниције на к.п. 743, 743/7 и 743/8 КО Љубање, општина Ужице.

Заинтересована јавност може да изврши увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројекта у просторијама Министарства заштите животне средине – соба 428, ул. Омладинских бригада бр.1, Нови Београд, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Увид у захтев може се извршити и на вебсајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ и доставити своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.