Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Маркинг" д.о.о.
05/11/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Маркинг” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број:    502-26/20

Датум: 04.11.2020.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – „МАРКИНГ“ ДОО, Немањина 81, ПИБ: 100598818,  поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Производње алуминијумске, бакарне и поцинковане лимене галантарије поступцима профилисања, пресовања и форматизирања“ која се планира у постојећим објектима, на кат. парцели бр. 686/1 КО Љубање, потес Прљевина, Бела Земља, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.