Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Импол-Севал Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно
30/07/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Импол-Севал Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Број: 502-10/20
Датум: 30.07.2020.год.

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Импол-Севал Ваљаоница Алуминијума а.д. 31205 Севојно

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће Импол-Севал Ваљаоница Алуминијума а.д. 31205 Севојно поднео Министарству заштите животне средине – Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције Хале 1, ПЈ Ливница – дислокација линије за сечење и фрезовање алуминијумских блокова (Л-4/5), у постојећем објекту површине 268 м2, на к.п. 4342/2 КО Севојно, Град Ужице, заведен под бројем 353-02-867/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достваи своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број. 135/04 и 36/09).

Обавештење Министарства за заштиту животне средине можете погледати ОВДЕ.