Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "ЧИКО-ТРАВЕЛС" доо
07/12/2018

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ЧИКО-ТРАВЕЛС” доо

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта «ЧИКО -ТРАВЕЛС» ДОО, ПИБ 102524848, МБ 17366661, ул. Волујац бб, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Објекат за прераду букових трупаца у пружне прагове за железницу и цепано дрво за огрев» који се налази у Волујцу, на кат. парцели број 2177/1 КО Стапари, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.