Обавештење о плаћању услуге закупа и одржавања гробља
27/12/2021

Обавештење о плаћању услуге закупа и одржавања гробља

ЈКП “Биоктош” апелује на грађане који нису измирили обавезе плаћања услуга закупа и одржавања гробља да своје обавезе измире до краја 2021. године да би избегли тужбе због неблаговременог плаћања обавеза.

Грађани своје обавезе могу имирити плаћањем на градским гробљима, на благајни предузећа у улици Николе Пашића бр. 5в као и уплатом на текући рачун ЈКП “Биоткош”: 160-7080-79, а свој број картона уписују у позиву на број. Бројеви телефона за све додатне информације: Гробље “Доварје”: 564-743, Гробље “Сарића Осоје”: 564-320 и Гробље
“Влаовац”: 531-845