Обавештење о плаћању услуге закупа и одржавања гробља
06/10/2021

Обавештење о плаћању услуге закупа и одржавања гробља

ЈКП Биоктош обавештава грађане, обвезнике плаћања услуге закупа и одржавања гробља, да своје обавезе могу измирити на градским гробљима или на благајни предузећа које се налази у Улици Николе Пашића 5в.

Грађани своје обавезе могу измирити и уплатом на текући рачун ЈКП “Биоктош”: 160-7080-79, а свој број картона уписује у позиву на број.

Бројеви телефона за све додатне информације: Гробље “Доварје” 031/564-743, “Сарића Осоје” 031/564-320, “Влаовац” 031/531-845