Обавештење о отказивању јавне расправе
26/11/2020

Обавештење о отказивању јавне расправе

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-25/20

Датум: 26.11.2020.

 

                         ОБАВЕШТЕЊЕ   О   ОТКАЗИВАЊУ  ЈАВНЕ  РАПРАВЕ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће „НЕБОС“ Д.О.О. ул. Првомајска бб, Севојно, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ на кат.парцели број 5650 КО Севојно  (раније 4635/5 КО Севојно),  у ул. Првомајска бб, у Севојну.

Јавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 01.децембар 2020. године у 12:00 часова  у сали Градског развојног центра, ул. Петра Ћеловића бб. у Ужицу, неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са инструкцијама Владе Србије и мерама кризног штаба.

У складу са наведеним, обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да своја питања и приговоре у вези са предметном ажурираном Студијом о процени утицаја на животну средину, могу доставити овом органу на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs Сва питања заинтересоване јавности ће бити прослеђена носиоцу пројекта и обрађивачу предметне Студије, а одговори на та питања биће достављени заинтересованој јавности, органима и организацијама у електронском облику. Све достављене примедбе ће бити предочене и Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну студију

У складу са чл. 4. став 2. и са чл. 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/05), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају на горе наведену адресу..

О накнадном термину одржавања јавне расправе и презентацији предметне Студије бићете обавештени од стране овог органа.