Обавештење о отказивању јавне расправе Студија о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д.
09/11/2020

Обавештење о отказивању јавне расправе Студија о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-21/2020.
Датум: 09.11.2020.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ   О   ОТКАЗИВАЊУ  ЈАВНЕ  РАСПРАВЕ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул.Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне  телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“  – УЕ161/УЕУ161/УЕО161 на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно,  у ул. Партизанска бб, у  Севојну.

 Јавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 10.11.2020. године са почетком у 13:00 часова  у Скупштинској сали Градске општине Севојно, у ул. Миливоја Марића бр.40 у Севојну, неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са инструкцијама Владе Србије и мерама кризног штаба.

У складу са наведеним, обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да своја питања и приговоре у вези са предметном Студијом о процени утицаја на животну средину, могу доставити овом органу на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs Сва питања заинтересоване јавности ће бити прослеђена носиоцу пројекта и обрађивачу предметне Студије, а одговори на та питања биће достављени заинтересованој јавности, органима и организацијама у електронском облику.

У складу са чл. 4. став 2. и са чл. 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/05), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају на горе наведену адресу. Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну студију.О накнадном термину одржавања јавне расправе и презентацији предметне Студије бићете обавештени од стране овог органа.