Обавештење о отказивању јавне расправе носиоца пројекта "Телеком Србија" а.д.
04/02/2021

Обавештење о отказивању јавне расправе носиоца пројекта “Телеком Србија” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-21/20

Датум: 04.02.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ   О   ОТКАЗИВАЊУ  ЈАВНЕ  РАСПРАВЕ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул.Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне  телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“  – УЕ161/УЕУ161/УЕО161 на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно,  у ул. Партизанска бб, у  Севојну дана 13.10.2020. год.

Јавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 4. фебруара 2021. год од 12,00 до 13,00 часова у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, у Ужицу, није одржана због већег броја заинтересоване јавности, а у складу са епидемиолошком  ситуацијом у Републици Србији.

У складу са наведеним, обавештавaмо вас да питања и приговоре у вези са предметном Студијом о процени утицаја на животну средину, можете доставити овом органу на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у писаном облику, као и на службену и-мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну студију.

О накнадном термину одржавања јавне расправе и презентацији предметне Студије бићете обавештени од стране овог органа.

Ради  ефикаснијег и бољег организовања  јавне расправе и презентације предметне Студије, позивамо заинтересовану јавност да своје учешће на јавној расправи пријави  на и-мејл адресу  dusko.markovic@uzice.rs  до 01.03.2021.год.

Приликом пријављивања обавезно оставити контакт телефон како би били благовремено  обавештени о месту и времену одржавања јавне расправе.