Обавештење о носиоцу пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. Београд
30/08/2019

Обавештење о носиоцу пројекта “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Број: 502-17/19

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, ПИБ: 100002887, МБ:17162543, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Радио базне станице мобилне телeфоније  намењене за остваривање сервиса  ГСМ/УМTС/ЛТЕ, ознаке „УЕ- Депонија“ која се планира на објекту регионалне санитарне депоније ЈКП „Дубоко“,  на кат. парцели бр. 1710, КО Дубоко, на територији града Ужица.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. 

Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније «УЕ-Депонија» можете погледати ОВДЕ.