Обавештење о Јавном увиду у Предлог Плана управљања Спомеником природе "Потпећка пећина" за период од 2021-2030.год.
01/03/2021

Обавештење о Јавном увиду у Предлог Плана управљања Спомеником природе “Потпећка пећина” за период од 2021-2030.год.

Обавештење о Јавном увиду у Предлог Плана управљања Споменика природе „ПОТПЕЋКА ПЕЋИНА“ за период 2021–2030. године

 

У складу са чланом 54. Закона о заштити природе ( “Службени гласник РС” 36/09, 88/10, 91/2010 – испр. 14/2016 и 95/2018 – др. закон) Туристичка организација Ужица оглашава:

 

ЈАВНИ УВИД

ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ПОТПЕЋКА ПЕЋИНА“ 2021–2030. год.

 

  1. ЈАВНИ УВИД Предлог Плана управљања Споменика природе „ПОТПЕЋКА ПЕЋИНА“ за период 2021–2030. године одржаће се у трајању од 30 дана од 01.03.2021. до 30.03.2021.

Од 11.03.2004. године Потпећка пећина је Одлуком бр. 633-1/03 Скупштине општине Ужице поверена на старање ЈУ Туристичкој организацији Ужица која врши пословање управљања. ЈУ Туристичка организације Ужица је израдила и ставља на јавни увид предлог Плана управљања Споменик природе „Потпећка пећина“ за период од 2021. до 2030.године, сходно одредбама члана 51 – 54. Закона о заштити природе Србије.

Предлог Плана управљања биће изложен и доступан на увид сваког радног дана од 9 – 14 часова у просторијама ЈУ Туристичке организације Ужица, Трг партизана 10, 31000 Ужице. Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида закључно са 30.03.2021. године доставити ЈУ Туристичка организација Ужица, у писаној форми питања, предлоге и примедбе на предлог Плана управљања на e-mail: toursoffice@mts.rs. Предлог Плана управљања можете погледати ОВДЕ.

 

Туристичка организација Ужица