Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта СЗТПР "Кланица и прерада меса Вуловић"
27/01/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта СЗТПР “Кланица и прерада меса Вуловић”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-39/21-VI

Датум: 27.01.2022.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  

 

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – СЗТПР „Кланица и прерада меса Вуловић“, мат. бр. 56411887, ПИБ: 103260693, Ужице, спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Занатски објекат за клање животиња и прераду меса и папкара са производњом ферментисаних кобасица, сувомеснатих производа и суве сланине“ КО Равни, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI број 502-39/21VI од 25.јануара 2022. године да за напред наведени пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.