Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Рад-Рашо" доо
09/12/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Рад-Рашо” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI бРОЈ: 502-31/21

Датум: 07.12.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – „РАД-РАШО“ ДОО,ул.Дубоки Поток бб., матични бр. 06285597, рег. број:10006285597, Ужице, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде студије за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада (отпадни пнеуматици)“  у ул. Драгачевска бб., на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно, у Севојну.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-31/21 -VI од 06.децембра 2021. године да je за напред наведени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење  о решењу се објављује на основу члана 10. став 4. и 5., а на основу чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник“ РС,  бр.134/04 и 36/09). Решење можете погледати ОВДЕ.