Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице
04/01/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊИ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-35/21

Датум: 28.12.2021.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  

 

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, мат. бр. 07157983, ПИБ: 101503055, Ужице, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде Студије о процени уицаја на животну средину за пројекат: „Изградња фекалне канализационе мреже“ у насељу Бела Земља (фаза 8 и део фазе 9 идејног пројекта секундарне канализационе мреже) на кат. парцелама бр. 1504/1, 1499, 1419/1, 1419/2, 1412/26, 1412/32, 1412/34, 1409/1, 1403/1, 1402, 1401, 1395, 1400/2 и 1397 све КО Дријетањ, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI број 502-35/21VI од 28.децембра 2021. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.