Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "АБЦ ПРОИЗВОД" ДОО
06/04/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “АБЦ ПРОИЗВОД” ДОО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI  Број: 502-06/21
Датум: 05.04.20201.год.

 

На основу члана 10 став 4. и 6., а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС бр. 134/04 и 36/09) доноси

 

   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – „AБЦ ПРОИЗВОД“ ДОО, ул. Милоша Обреновића бр.2, Ужице, спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Станица техничких гасова (азота)“ за потребе индустријског објекта предузећа „АБЦ ПРОИЗВОД“ ДОО, а који се планира у ул. Милоша Обреновића бр,2, на кат.парцели бр. 21200 КО Ужице, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-06/21 од  05.aприла 2021. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења. Решење можете погледати ОВДЕ.