Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "А1 Србија" доо
20/10/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “А1 Србија” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-18/21

Датум: 18.10.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта –„A1 Србија“ ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, мат.бр. правног лица 20220023, ПИБ: 104704549, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Радио-базне станице ознаке -КГ3521_01 УЕ_ Ужице_Царина“ која се планира на адреси у ул.Жупана Брајана бр.98А, на кат. парцели бр. 3002/3 КО Ужице, у Ужицу,

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-18/21 од  11.октобра 2021. године да је за напред наведени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.