Обавештење - јавни увид (Студија -Телеком Србија» А.Д.)
10/07/2017

Обавештење – јавни увид (Студија -Телеком Србија» А.Д.)

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422
факс: 031/513-469

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo  и  на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  E

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул. Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радиобазне станице мобилне телефоније ознаке УЕУ135 УЕЛ135 «УЕ – Стадион» која је намењена за остваривање сервиса УМТС2100/ЛТЕ1800, која се планира да се инсталира у оквиру «Градског стадиона» у Ужицу, на једном од стубова на коме се налази рефлектор, на адреси у ул. Омладинска бб, на кат. парцелама број 9377, 9349 и 12082/1 све КО Ужице, град Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/2005), увид у поднету Студију се може извршити  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. Нетехнички краћи приказ предметне Студије можете погледати ОВДЕ

У складу са чл. 4. став 2. и  чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

   У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину  и са чл. 5. наведеног Правилника, дана 28. јула 2017. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градског развојног центра (Шарена сала), у ул. Петра Ћеловића бб., град Ужице.